Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
THÔNG BÁO - V/v: Hoàn thiện trang thông tin của các đơn vị tích hợp váo Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 16:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số  345    /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 10   năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Hoàn thiện trang thông tin của các đơn vị tích hợp vào

Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo quyết định số 1703/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, mỗi đơn vị trực thuộc Trường được cấp một trang thông tin điện tử riêng nằm trong hệ thống Cổng thông tin chung của Trường. Đề nghị Trưởng các đơn vị thành lập Ban biên tập và sớm hoàn thiện trang thông tin của đơn vị. Ban biên tập của đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và biên tập nội dung trang thông tin của đơn vị mình.

Kể từ ngày 24/10/2011 Trường sẽ chính thức đưa Cổng thông tin điện tử vào sử dụng thay thế website hiện nay của Trường. Cổng thông tin điện tử sẽ được triển khai đồng thời tại 02 địa chỉ: http://www.hcmue.edu.vnhttp://www.hcmup.edu.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 
THÔNG BÁO - V/v: Tổ chức khóa tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 16:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   444   /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức khóa tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo công văn số 423/ĐHSP-CNTT ngày 22/10/2010 gởi các đơn vị thông báo về việc triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, Trường đã nhận được danh sách cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

Trường gởi thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản trị và cập nhật thông tin web site của đơn vị như sau:

  1. 1. Lịch tập huấn cho cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site của các Khoa, Tổ bộ môn

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

-         Cán bộ phụ trách quản trị Web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ hai ngày 06/12/2010

-         Cán bộ phụ trách cập nhật thông tin web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ ba ngày 07/12/2010
  1. 2. Lịch tập huấn cho cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site của các Phòng ban chức năng, Thư viện, Ký túc xá, các Trung tâm và các đơn vị khác.

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

-         Cán bộ phụ trách quản trị Web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ tư ngày 08/12/2010

-         Cán bộ phụ trách cập nhật thông tin web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ năm ngày 09/12/2010

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ của đơn vị (theo các danh sách đính kèm) tham gia khóa tập huấn này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 4 trong tổng số 5


 Phần mềm 

FileZilla Client

file zillaFileZilla Client (còn được gọi tắt là FileZilla) là trình khách FTP tự do, mã nguồn mở, đa nền tảng. Sẵn dùng cho Windows, Linux, và Mac OS X. Hỗ trợ FTP, SFTP , và FTPS.   Các tính năng chính: Main...