Thông báo về lớp toán hè 2017 PDF. In Email
Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 10:05

Các sinh viên khoa Toán-Tin muốn nghiên cứu sâu hơn về toán có thể tham khảo thông tin về lớp toán hè 2017 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại đây.