Thông báo về việc tổ chức Tổng kết thực tập Nghiệp vụ Sư phạm PDF. In Email
Thứ tư, 24 Tháng 5 2017 10:38

Lúc 8h30 ngày 25/5/2017, khoa Toán-Tin sẽ tổ chức Tổng kết thực tập Nghiệp vụ sư phạm tại phòng A103.

Các lớp trưởng thông báo cho các bạn sinh viên khoa Toán-Tin đến tham dự để chuẩn bị cho đợt thực tập năm sau.