280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
tháng 10.2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 26 Tháng 10 2012 07:12

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy;

+ Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung;

+ Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên;

+ Xét sinh viên ở nội trú;

+ Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên

+ Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012.

+ Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư giới thiệu Hiệu trưởng và lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Hiệu trưởng

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu