280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Tháng 11.2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 26 Tháng 10 2012 07:13

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013;

+ Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11);

+ Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013;

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”;

+ Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV.

+ Xét các học bổng khuyến khích học tập và học bổng tài trợ khác

+ Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 - 2012

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu