280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Khoa Học Giáo Dục
CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆU QUẢ PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 10:57


 

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆU QUẢ (CLASSROOM INSTRUCTION THAT WORKS)

Tác giả: Robert J. Marzano,
Debra J. Pickering, Jane E. Pollock

Dịch giả: Nguyễn Hồng Vân

Số trang: 230


Cuốn sách giới thiệu các phương pháp dạy học hiệu quả được rút ra từ nhiều công trình nghiên cứu thực tế giảng dạy và lí thuyết tổng hợp với mục đích phát huy cao độ khả năng học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên đứng lớp. Nhân tố quan trọng nhất tác động đến việc học của học sinh là các thầy cô giáo, trên cơ sở đó, mỗi phương pháp dạy học đã chỉ ra cho giáo viên những cách làm cụ thể để thực hiện  công tác giảng dạy hiệu quả nhất.  Các nội dung chính, hình ảnh, các ví dụ mẫu minh hoạ cho từng phương pháp được giới thiệu đầy đủ trong 13 chương :  (1) Áp dụng các nghiên cứu khoa học vào quá trình giảng dạy ; (2) Nhận ra sự giống nhau và khác nhau ; (3) Tóm tắt và ghi ý chính ; (4) Phương pháp khích lệ học tập và công nhận những cố gắng ; (5) Bài tập về nhà và thực hành trên lớp ; (6) Các cách thể hiện phi ngôn ngữ ; (7) Học phối hợp trong tổ nhóm ; (8) Lập mục tiêu và đưa ra thông tin phản hồi ; (9) Tạo và kiểm định các giả thuyết ; (10) Gợi ý, câu hỏi và khung thông tin cho trước ; (11) Phương pháp dạy cụ thể đối với các môn học ; (12) Áp dụng 9 phương pháp dạy học vào việc lên kế hoạch giảng dạy ; (13) Lời bạt.

Cuốn sách cũng chỉ ra rằng người giáo viên cần quan tâm đến việc người học học như thế nào chứ không phải chỉ quan tâm đến mỗi một việc là hằng ngày cần phải dạy cái gì; họ cần có một tầm nhìn lâu dài đối với việc lựa chọn, áp dụng những phương pháp giảng dạy thích hợp và từng bước thực hiện tầm nhìn lâu dài đó để nâng cao chất lượng giáo dục.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu