280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Thanh tra đào tạo
Cơ cấu tổ chức PDF. In Email
Thứ bảy, 12 Tháng 3 2011 04:59

Trưởng phòng

LỮ THÀNH TRUNG

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Chuyên viên:

LÝ QUỐC BÌNH

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch CĐBP  Phòng TTĐT


Chuyên viên:

HUỲNH THỊ THÁI HÒA

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Chuyên viên:

LAI CHÍ HIẾU

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chuyên viên:

NGUYỄN VÕ ANH

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


DANH SÁCH TỔ THANH TRA THI TRỰC THUỘC PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO
STT HỌ & TÊN

CHỨC DANH & HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC


1 Trần Quốc Hà TS P.TTĐT Tổ trưởng
2 Nguyễn Bích Huy PGS.TS Khoa Toán - Tin Tổ viên
3 Trần Hoàng TS Phòng KHCN & TCKH Tổ viên
4 Tưởng Phi Ngọ TS Khoa Lịch sử Tổ viên
5 Vũ Trung Sinh CN Khoa Tiếng Nga Tổ viên
6 Nguyễn Hồng Nam Th.S Khoa Tiếng Trung Tổ viên
7 Lữ Thành Trung CN P.TTĐT Tổ viên
8 Lý Quốc Bình CN P.TTĐT Tổ viên
9 Lai Chí Hiếu CN P.TTĐT Tổ viên


 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu