280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công Nghệ Thông Tin
HTTrack PDF. In Email
Thứ tư, 18 Tháng 8 2010 15:11

HTrackHTTrack là một phần mềm tự do và nguồn mở dùng để sao chép cả một website đồng thời duyệt ngay tại máy. HTTrack tuân theo giấy phép tự do của GNU.

Nó cho phép tải cả một website từ Internet xuống một thư mục địa phương, xây dựng các thư mục hậu duệ, tải về HTML, hình ảnh, và các loại tệp khác từ máy chủ xuống máy người dùng. HTTrack xắp xếp lại các cấu trúc liên kết của trang cho phù hợp với đường dẫn trên máy địa phương. Chỉ cần mở trang "bản sao" website bằng trình duyệt, người dùng có thể duyệt website từ liên kết này sang liên kết kia, cũng giống như họ đang duyệt trực tuyến.

HTTrack cũng có thể cập nhật một website "bản sao", và khôi phục lại khi việc tải xuống bị gián đoạn. HTTrack có khả năng cấu hình cao đồng thời kèm theo một hệ thống trợ giúp tích hợp.

 

Cách thức sử dụng những tính năng cơ bản của HTTrack

1. Chọn tên một Project để quản lý quá trình download...

HTTrack

2. Gõ hoặc thả và kéo một hoặc vài địa chỉ Web (Web Address)...

HTTrack

Có thể sử dụng những tính năng nâng cao để định nghĩa điều bạn muốn làm...

HTTrack

Ví dụ: lọc là một phương pháp mạnh mẽ để chọn hoặc từ chối những liên kết được chọn...

3. Tự động liên kết với nhà cung cấp và lập lịch

4. HTTrack Website Copier đang copy...

Cuối cùng, kiểm tra kết quả!

[rokdownload menuitem="538" downloaditem="102" direct_download="false"]Download HTTrack[/rokdownload]

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu