280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công Nghệ Thông Tin
THÔNG BÁO - V/v: Lịch tập huấn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office đợt 2. PDF. In Email
Thứ tư, 07 Tháng 12 2011 17:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số 411 /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch tập huấn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo công văn số 388/ĐHSP-CNTT ngày 23/11/2011 gởi các đơn vị thông báo lần 2 về việc tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở Open Office dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM. Đến nay, Trường đã nhận được danh sách cán bộ tham gia do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

STT

Đơn vị

Số cán bộ đăng ký tham gia

1

Khoa Giáo dục Tiểu học

8

2

Trường Trung học Thực hành

2

3

Khoa Giáo dục Chính trị

2

4

Khoa Sinh

11

5

Khoa Vật lý

6

6

Khoa Hóa

1

7

Khoa Lịch sử

4

8

Tổ Giáo dục Nữ công

3

9

Phòng CTCT&HSSV

2

10

Khoa Trung

1

11

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

(chuyển từ đợt 1 sang đợt 2)

22

Tổng cộng

60

Theo danh sách đăng ký, Trường gởi thông báo đến các đơn vị kế hoạch học tập các khóa tập huấn cho cán bộ của các đơn vị như sau:

  1. 1. Lớp 03.

- Thời gian: 12/12/2011 – 16/12/2011

- Lịch học và danh sách cán bộ tham gia: xem chi tiết kế hoạch học tập của lớp 03 đính kèm

- Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

  1. 2. Lớp 04.

- Thời gian: 19/12/2011 – 23/12/2011

- Lịch học và danh sách cán bộ tham gia: xem chi tiết kế hoạch học tập của lớp 04 đính kèm

- Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, TpHCM.

Khi tham gia khóa học quý Thầy/cô vui lòng mang theo máy tính xách tay cá nhân (nếu có) để được hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm nguồn mở Open Office và các phần mềm nguồn mở khác.

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ đã đăng ký theo danh sách của đơn vị tham gia khóa tập huấn này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCHC, CNTT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 03

Thời gian: 12/12/2011 – 16/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-16h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 12/12/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác.

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 3, 13/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Chiều thứ 3, 13/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Sáng thứ 4, 14/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Sáng thứ 5, 15/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 15/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

1

Nguyễn Thị Ly Kha

Trưởng khoa

Khoa Giáo dục Tiểu học

2

Trần Thanh Dũng

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

3

Nguyễn Minh Giang

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

4

Lê Ngọc Tường Khanh

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

5

Đỗ Thị Nga

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

6

Nguyễn Thị Hà Thanh

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

7

Lê Văn Trung

Giảng viên

Khoa Giáo dục Tiểu học

8

Nguyễn Thị Như Hằng

Trợ lý tổ chức

Khoa Giáo dục Tiểu học

9

Đỗ Công Đoán

Phó Hiệu trưởng

Trường THTH

10

Trần Trường Thọ

Giáo vụ

Trường THTH

11

Ngô Thị Hương

Giáo vụ

Khoa Giáo dục Chính trị

12

Nguyễn Hải Chi

Giáo vụ

Khoa Giáo dục Chính trị

13

Quách Văn Toàn Em

Chủ tịch CĐBP

Khoa Sinh

14

Trần Thị Ngọc Dung

Thư ký giáo vụ

Khoa Sinh

15

Trần Thị Phương Dung

 

Khoa Sinh

16

Bế Vân Đài

Trợ lý tổ chức

Khoa Sinh

17

Nguyễn Thị Hằng

 

Khoa Sinh

18

Nguyễn Thị Thương Huyền

Tổ trưởng bộ môn

Khoa Sinh

19

Nguyễn Ngọc Phương

Phó chủ tịch CĐ

Khoa Sinh

20

Lê Phan Quốc

Trợ lý giáo vụ

Khoa Sinh

21

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

Khoa Sinh

22

Lương Thị Lệ Thơ

 

Khoa Sinh

23

Trương Văn Trí

 

Khoa Sinh

24

Mai Hoàng Phương

 

Khoa Vật lý

25

Trần Thị Mai Anh

 

Khoa Vật lý

26

Tô Ngọc Hiếu

 

Khoa Vật lý

27

Lê Hải Mỹ Ngân

 

Khoa Vật lý

28

Nguyễn Thanh Loan

 

Khoa Vật lý

29

Nguyễn Thị Hảo

 

Khoa Vật lý

30

Lê Thị Hình

 

Khoa Hóa

31

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

Khoa Lịch sử

32

Nguyễn Chung Thủy

Chuyên viên

Khoa Lịch sử

33

Nhữ Thị Phương Lan

Giảng viên

Khoa Lịch sử

34

Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên

Khoa Lịch sử

35

Tô Anh Đào

Thư ký giáo vụ

Khoa trung

36

Nguyễn Thị Nguyên An

 

Tổ Giáo dục Nữ công

37

Phạm Thị Thùy Trang

 

Tổ Giáo dục Nữ công

38

Trần Thị Thanh Nga

 

Tổ Giáo dục Nữ công

39

NguyễnThị Ngọc Cẩm

 

Phòng CTCT & HSSV

40

Nguyễn Thị Thanh Quyên

 

Phòng CTCT & HSSV

 


KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 04

Thời gian: 19/12/2011 – 23/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-16h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 19/12/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác.

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 3, 20/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Chiều thứ 3, 20/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Sáng thứ 4, 21/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Sáng thứ 5, 22/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 22/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Hồ Thị Phượng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

2

Bạch Linh Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

3

Đinh Ngọc Thủy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

4

Hà Thanh Liêm

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

5

Lê Đình Tùng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

6

Lê Thị Hồng Hương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

7

Lê Thị Kiều Vân

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

8

Lê Thị Kim Khánh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

9

Lý Nhựt Thiện

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

10

Nguyễn Hiền Đoan Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

11

Nguyễn Kỷ Nam

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

12

Nguyễn Thị Mai Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

13

Nguyễn Thị Bích Liên

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

14

Nguyễn Thị Tú

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

15

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

16

Nguyễn Thúy Oanh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

17

Tống Khánh Ngọc

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

18

Vũ Ngọc Thúy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

19

Đặng Thị Hồng Hạnh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

20

Vũ Nguyễn Minh Thy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

21

Vũ Thu Hằng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

22

Vương Xương Kiệt

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu