280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Giải quyết khiếu nại
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KHIẾU NẠI 2012 7959
2 Xử lý đơn khiếu nại 1608
3 Quy định chung, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, điều kiện để khiếu nại 2448
4 Quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2 2060
5 Quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại lần đầu 1989
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu