280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Qui hoạch cán bộ


Kế hoạch thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ từ 2010-2015 PDF. In Email
Thứ hai, 15 Tháng 3 2010 11:28
Kế hoạch thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ. Tải file ở đây
Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ - Tải file ở đây
Tiêu chuẩn cán bộ từng chức danh - Tải file ở đây
Phiếu giới thiệu chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng - Tải file ở đây
Phiếu giới thiệu chức danh Trưởng, Phó đơn vị - Tải file ở đây
Bảng nhận xét, đánh giá cán bộ - Tải file ở đây
 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu