280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Các Bộ Phận


Các Bộ Phận PDF. In Email
Thứ tư, 11 Tháng 8 2010 10:11

 

Các Bộ Phận Nhóm Quản Trị Mạng Nhóm Hỗ Trợ Kĩ Thuật & Dịch Vụ Nhóm Phát Triển Ứng Dụng Nhóm Văn Phòng

Nhóm quản trị mạng:

  • Tổ chức quản lý hệ thống mạng trường ĐHSP đảm bảo hoạt động 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần
  • Tổ chức các dịch vụ mạng như: email, Web site, ftp,…

Nhóm hỗ trợ dịch vụ & kĩ thuật:

  • Hỗ trợ các đơn vị thực hiện tin học hóa công tác quản lý
  • Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan cập nhật thông tin của các dịch vụ: e-Learning, lịch công tác tuần, tin tức,…

Nhóm phát triển ứng dụng:

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của trường phục vụ công tác đào tạo  (theo học chế tín chỉ), đào tạo từ xa, quản lý công văn, nghiên cứu khoa học,…
  • Cung cấp các dịch vụ truy vấn thông tin qua SMS, e-mail (điểm học phần của sinh viên, điểm tuyển sinh, lịch công tác tuần),…

Nhóm văn phòng:

  • Thực hiện các công việc văn phòng như: văn thư, lưu trữ,…
  • Phụ trách các công việc liên quan đến giao tiếp khách hàng (nếu có), hoàn tất các thủ tục bảo vệ và nghiệm thu đề tài các cấp
 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu