280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Sản Phẩm


Hệ thống nhắn tin SMS PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 3 2011 16:37

1. Giới thiệu

-Hệ thống cung cấp nội dung theo yêu cầu, thông qua tin nhắn trên điện thọai di động
-Có khả năng tích hợp với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin thông qua dịch vụ nhắn tin

2. Kiến trúc và yêu cầu hệ thống

a. Kiến trúc hệ thống

Điện thoại di động

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
(Vina, Mobi, Viettel, S-Fone, Beeline,  VietnamMobile )
Gateway của Nhà cung cấp đầu số
(8x38)
Servers chứa “Phần Mềm xử lý Tin nhắn” và “Dữ liệu của các ứng dụng

Đọc thêm...
 
Hệ thống khảo sát, đánh giá giảng viên PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 3 2011 16:36

1. Giới thiệu

- Hoạt động lấy ý kiến khảo sát, đánh giá người dạy, cán bộ quản lý là một hoạt động không thể thiếu, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, tăng cường sự phản hồi từ người học (đối với giảng viên) và cán bộ giảng viên (đối với cán bộ quản lý). Với mục đích tin học hóa toàn bộ qui trình lấy ý kiến khảo sát, đánh giá nhằm giảm thiểu chi phí về nhân lực và tài lực, chúng tôi đã xây dựng triển khai hệ thống khảo sát đánh giá cán bộ, giảng viên trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.

2. Kiến trúc và yêu cầu hệ thống

a. Kiến trúc hệ thống

Đọc thêm...
 
Hệ thống cổng thông tin điện tử PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 3 2011 16:36

1. Giới thiệu

a. Giao diện trang chính: http://portal.hcmup.edu.vn

b. Kiến trúc

- Giao diện trang chủ cổng thông tin của Trường không cố định, được thiết kế tùy biến tùy thuộc vào yêu cầu của Trường (cho phép người quản trị Cổng thông tin tự thiết kế)
- Thông tin hiển thị trên trang chủ cổng thông tin có thể được nhập bởi nhân viên quản trị cổng thông tin Trường hoặc được thu thập trực tiếp từ  nguồn tin sub-site của các đơn vị.

 

Đọc thêm...
 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu