280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  


Nhiệm Vụ PDF. In Email
Thứ tư, 11 Tháng 8 2010 09:12
  • Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án về đầu tư phát triển công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu chiến lược của Trường

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Trường.

  • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thực hiện tin học hóa công tác quản lý

  • Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin

  • Tham gia tư vấn, xây dựng các dự án công nghệ thông tin

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
Các bài viết khác...

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu