Danh sách xét tốt nghiệp ngành SP Tin và CNTT khóa 37,38,39 năm 2017. PDF. In Email
Thứ ba, 30 Tháng 5 2017 09:34

Sinh viên ngành CNTT tải file về xem chi tiết.

Sinh viên ngành SP Tin tải file về xem chi tiết.

Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót (bao gồm thông tin cá nhân, hạng tốt nghiệp, sót trong việc xét tốt nghiệp  . . .) về phòng Đào tạo trước ngày 31/05/2017. (bảng mới nhất)