THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC SINH HOẠT CÔNG DÂN-HSSV NĂM HỌC 2017-2018 PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 14:00

Thực hiện công văn của Bộ giáo dục và đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đối với sinh viên từ năm thứ hai đến năm cuối hệ chính quy, Trường thông báo đến sinh viên lịch học như sau:

Lịch học:

- CNTT + SP TIN khóa 41, 42: học vào sáng chủ nhật ngày 22/10/2017
- CNTT + SP TIN Khóa 40: học vào sáng chủ nhật ngày 08/10/2017

Địa điểm: Hội trường B

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30

Đề nghị sinh viên tham gia lớp học đầy đủ và nghiêm túc