KẾ HOẠCH NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:57

Sinh viên nộp 02 cuốn báo cáo đồ án tốt nghiệp + 02 đĩa CD (bao gồm bản mềm của báo cáo (docx, pdf) và source code của chương trình) + 01 đơn xin bảo vệ đồ án có chữ ký của GVHD (theo biểu mẫu của khoa) từ 15h00 -16h00 ngày  08/12/2017 tại VPK B.507; từ 8h00-9h00 ngày 09/12/2017 tại I101.

Sinh viên báo cáo đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018 từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2017. Khoa CNTT sẽ thông báo danh sách hội đồng bảo vệ đồ án từ ngày 10/12/2107