THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 23:14

Các bạn sinh viên ngành Quốc Tế học - khóa 42 có thể vào trang online để đăng ký học phần Lịch sử Quan hệ Quốc tế trong thời gian từ hôm nay đến trước 11.3.2018.