THÔNG BÁO VỀ VIỆP NỘP KẾT QUẢ XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-18 PDF. In Email
Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 22:34

Lớp trưởng các lớp thuộc 2 ngành Sư phạm Lịch sử và Quốc tế học tổ chức họp xét điểm rèn luyện cho các thành viên và nộp 02 (hai) bảng tổng kết về văn phòng Khoa (thầy Nguyễn Chung Thủy) trong khoảng thời gian từ hôm nay (12-3) đến thứ Sáu tuần này (16-3).

Lưu ý: Lớp trưởng tải mẫu bảng tổng kết mới từ trang web của phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên để sử dụng.