THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PDF. In Email
Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 22:36

Các bạn sinh viên thuộc 2 ngành Sư phạm Lịch sử và Quốc tế học có đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp sẽ nộp bản in khóa luận tốt nghiệp về VP Khoa vào ngày 18 tháng Tư 2018.