THÔNG BÁO NỘP SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PDF. In Email
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 19:18

Các bạn sinh viên 2 ngành SP Lịch sử và Quốc tế học tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ nộp sản phẩm về VP Khoa trong ngày 20.4.2018 (giờ hành chính). VP Khoa sẽ tổ chức nghiệm thu các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên trong tuần sau (23-28.4.2018).

Đề nghị các bạn nộp sản phẩm đúng hạn và chuẩn bị cho việc nghiệm thu sản phẩm nghiên cứu!