THÔNG BÁO DỰ KIẾN SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC VÀ CẢNH BÁO HỌC VỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-18 PDF. In Email
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 22:59

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên ngành SP Lịch sử và Quốc tế học 2 văn bản:

  1. Dự kiến Danh sách sinh viên buộc thôi học Học kỳ I - Năm học 2017-1
  2. Dự kiến Danh sách sinh viên Cảnh báo học vụ Học kỳ I - Năm học 2017-18

Link:

https://drive.google.com/open?id=1CruS6R9BHMyi4cjVZhCnJgid5PgnG-QG