THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PDF. In Email
Thứ bảy, 08 Tháng 9 2018 09:11

Các bạn sinh viên khóa 41 có ý muốn đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp, cần đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Tích lũy 110 tín chỉ trở lên và không bị nợ học phần.
  2. Điểm tích lũy cho đến học kỳ I của năm thứ Tư là: 2.8 (Khá) trở lên.
  3. Có đề tài và được Giảng viên hướng dẫn chấp nhận (hoặc các bạn có thể liên hệ giảng viên để được tư vấn, gợi ý về đề tài).

Thời hạn gửi đăng ký về Khoa: 10 tháng Chín, 2018