THÔNG TIN BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: “ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI” PDF. In Email
Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 23:05

VP Khoa kính gửi đến quý Thầy Cô và các bạn sinh viên thông tin về buổi báo cáo chuyên đề như sau:

“Để định hướng cho công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường mời PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, Giảng viên Khoa Ngữ văn, Điều phối viên chính Ban phát triển Chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chuyên đề “Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới”. Cụ thể như sau:


Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 10/10/2018

- Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung báo cáo:

- Tổng quan về chương trình giáo dục phổ thông mới;

- Định hướng trong công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đối với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Trưởng và Phó trưởng khoa, Trưởng và Phó trưởng bộ môn, giảng viên tổ Phương pháp giảng dạy; Trưởng và Phó trưởng Phòng Đào tạo, Phòng Sau đại học; Giám đốc Trung tâm STEM; Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm; cán bộ Viện NCGD; BGH Trường THTH và các giảng viên, giáo viên có quan tâm.

Kính đề nghị các đơn vị cử người tham dự đúng thành phần và thông báo cho các giảng viên, giáo viên quan tâm cùng tham dự”.