Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú năm học 2018 - 2019 PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 10 2018 17:20
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG
NGÂN HÀNG AGRIBANK CN AN PHÚ NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo QĐ số 2877/QĐ-ĐHSP, ngày 17 tháng 10 năm 2018)
STT Họ tên MSSV Ngày sinh Khoa HK1 HK2
1 Phạm Thị Hạnh Hiếu 43.01.902.056 14/04/1999 GDMN 3.85 3.50
2 Nguyễn Trung Thành 41.01.905.065 25/09/1994 GDQP 3.70 3.93
3 Trịnh Huệ Mẫn 42.01.756.185 23/01/1998 Tiếng Hàn 3.43 3.69
4 Trần Thị Hoàng Anh 42.01.102.009 09/06/1997 Vật lý 3.24 3.64
5 Đặng Diễm Hằng 42.01.755.039 10/08/1998 Tiếng Nhật 3.62 3.24
6 Đỗ Thị Mỹ Linh 41.01.602.038 01/03/1997 Lịch sử 3.63 3.83
7 Thạch Trần Bạch Long 41.01.611.068 10/02/1997 Tâm lý học 3.56 3.33
8 Lê Hoài Nam 41.01.101.080 24/06/1997 Toán - Tin học 3.66 3.22
9 Phạm Minh Thông 41.01.754.104 02/06/1995 Tiếng Trung 3.93 3.75
10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 41.01.601.085 30/10/1997 Ngữ văn 3.55 3.76
Danh sách có 10 SV
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Minh Hồng