Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 còn thiếu hồ sơ PDF. In Email
Thứ năm, 25 Tháng 10 2018 08:05
DANH SÁCH SINH VIÊN K37.38.39.40 THIẾU HỒ SƠ
(Xét tốt nghiệp đợt tháng 10)
STT MSSV Họ & Tên Ngày Sinh G BNH LÝ LỊCH K.SINH HỌC BẠ B TN THPT
1 K37.106.085 Phạm Ngọc Quý 28/09/1981 X
2 K37.104.142 Lê Văn Như Ý 18/11/1993 X X
3 K38.702.004 Nguyễn Thị Hội 12/06/1994 X
4 K39.751.097 Phạm Thị Nhàn 02/11/1995 X X
5 K39.904.018 Phạm Thị La 08/02/1993 X X
6 K40.605.037 Nguyễn Văn Pha 16/11/1995 X
7 K40.608.021 Nguyễn Thị Ngọc Hà 04/07/1996 X X
8 K40.608.055 Đỗ Hoài Bảo Ngọc 02/01/1996 X
9 K40.755.026 Lê Phạm Quỳnh Hương 20/05/1996 X
10 K40.755.042 Lý Gia Mẫn 27/12/1996 X
11 K40.755.048 Phạm Nguyễn Thanh Nhã 06/08/1996 X
12 K40.755.055 Vũ Nguyên Phương 11/11/1996 X

 

Thời hạn bổ sung: từ ngày 25 - 31 tháng 12/2018.

Nếu không hoàn thiện hồ sơ sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp