THÔNG TIN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM” VÀ “DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM” CHO SINH VIÊN PDF. In Email
Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 02:18

Các bạn sinh viên xem thông tin tại:

https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TWl8yNUxSSFFTS3ZYSHQ3TDU5OXY4Ml9KRXR3