THÔNG TIN HỌP ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM 2019 PDF. In Email
Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 23:39

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về việc họp đoàn thực tập sư phạm như sau:

- Thời gian: 7g30, Chúa nhật, 06 tháng Một 2019

- Địa điểm: Cơ sở An Dương Vương

Phòng: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TZ2VjajNoV3RWc3JwTDNzSlgzeUJXZWY5SVk0

Xem thêm thông tin họp đoàn tại: https://online.hcmue.edu.vn/  (chuyên mục Rèn luyện, Thực tập sư phạm).