GV. Nguyễn Thị Bích Liên PDF. In Email
GV. NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Quá trình công tác
2000- nay
Giảng viên tiếng Anh, Tổ Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
1981-2000
Giảng viên Tổ Tiếng Nga, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Chức vụ đảm nhiệm
2007-2010
Chủ tịch Công đoàn Tổ Ngoại Ngữ, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
2005-2007
Phó Chủ tịch Công đoàn Tổ Ngoại Ngữ, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Quá trình đào tạo
1996-2000
Cử nhân Anh văn, Trường Đại học Sư phạm Huế
1980-1981
Thực tập sinh Đại học Sư phạm Kiev (Ukraina)
1976-1980
Cử nhân Nga văn, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
Những khóa học khác
06/2005
Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh, Viện NCGD và Tập đoàn GD toàn cầu (CGE) cấp
10/1997
Chứng chỉ Sau Đại học: Triết học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cấp
02/1996
Chứng chỉ Sau Đại học: Lý luận dạy học Đại học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cấp
09-12/1988
Chứng chỉ nâng cao nghiệp vụ: Tiếng Nga, Trường Đại học Sư phạm Gherxen, Saint-Peterburg (LB Nga) cấp
Các môn tham gia giảng dạy
2000-nay
Tiếng Anh tổng quát, Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Thể chất, Tổ Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TP.HCM
1981-2000
Tiếng Nga tổng quát, Tiếng Nga chuyên ngành Toán, Tổ Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TP.HCM
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Thể chất
TESOL
Hoạt động nghiên cứu-khoa học
Nguyễn, Thị Bích Liên. (2010). Communicative Grammar. A more effective approach in teaching Grammar in communication. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ không chuyên”, Tổ Ngoại ngữ, ĐHSP TP.HCM, 6-2010.
Nguyễn, Thị Bích Liên. (2008). Một số khó khăn trong việc dạy và học tiếng Anh cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ không chuyên”, Tổ Ngoại ngữ, ĐHSP TP.HCM, 6-2008.
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 26 Tháng 6 2011 11:02