GV. Lê Đình Tùng PDF. In Email
GV. LÊ ĐÌNH TÙNG

Quá trình công tác

2010- nay
Giảng viên, Tổ Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm TPHCM

Quá trình đào tạo

2006-2010
Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Việt Nam

Các môn tham gia giảng dạy

2011
Tiếng Anh học thuật, khoa Tiếng Anh, ĐH Sư phạm TP.HCM
2010-2011
Tiếng Anh đại cương, Tổ Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm TP.HCM

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

Ngôn ngữ học ứng dụng
TESOL
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 6 2011 23:18