Giáo sư và phó Giáo sư của trường đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 15:35

GIÁO SƯ

1    Lê Trí Viễn Khoa Ngữ văn
2    Dương Thiệu Tống Khoa Tâm lí – Giáo dục
3    Lê Ngọc Trà
Viện Nghiên cứu Giáo dục
4    Mai Quốc Liên Phòng KHCN và SĐH   

PHÓ GIÁO SƯ

1    Trần Hữu Bổng Khoa Toán – Tin học
2    Trịnh Văn Biều Khoa Hóa học
3    Hoàng Văn Cẩn Ban Giám hiệu
4    Đậu Thế Cấp Khoa Toán – Tin học
5    Lê Thị Hoài Châu
Khoa Toán – Tin học
6    Hoàng Chúng
Ban Giám hiệu
7    Hoàng Dũng Khoa Ngữ văn
8    Trần Thanh Đạm Ban Giám hiệu
9    Võ Xuân Đàn
P. KHCN-SĐH
10    Trần Xuân Đề
Khoa Ngữ văn
11    Đoàn Văn Điều
Khoa Tâm lí – Giáo dục
12    Nguyễn Định Khoa Toán – Tin học
13    Nguyễn Thị Hai
Khoa Ngữ văn
14    Trần Văn Hạo Trung tâm Tin học
15    Phạm Xuân Hậu Viện Nghiên cứu Giáo dục
16    Hồ Sỹ Hiệp Khoa Ngữ văn
17    Lê Hoàn Hóa
Khoa Toán – Tin học
18    Lê Văn Hoàng Khoa Vật lí   
19    Bùi Ngọc Hồ Khoa Tâm lí – Giáo dục
20    Nguyễn Kim Hồng Ban Giám hiệu
21    Nguyễn Cảnh Huệ
Khoa Lịch sử
22    Bùi Mạnh Hùng
Khoa Ngữ văn
23    Đào Trọng Hùng
Viện Nghiên cứu Giáo dục
24    Nguyễn Bích Huy 
Khoa Toán – Tin học
25    Nguyễn Mộng Hy Khoa Toán – Tin học
26    Nguyễn Thị Ly Kha Khoa Giáo dục Tiểu học
27    Nguyễn Trọng Khâm Ban Giám hiệu
28    Từ Kỳ Ban Giám hiệu
29    Đặng Ngọc Lệ
Khoa Ngữ văn
30    Nguyễn Văn Lộc Khoa Giáo dục Mầm non
31    Trần Tuấn Nam Khoa Toán – Tin học
32    Nguyễn Khắc Nhạp Khoa Vật lí   
33    Phùng Quý Nhâm Khoa Ngữ văn
34    Hoàng Nhân Khoa Ngữ văn
35    Trần Quỳnh Nga Khoa Ngữ văn
36    Bùi MạnhNhị Ban Giám hiệu
37    Dư Ngọc Ngân Khoa Ngữ văn
38    Ngô Minh Oanh
Khoa Lịch sử
39    Bùi Ngọc Oánh
Khoa Tâm lí – Giáo dục
40    Nguyễn Tấn Phát
Ban Giám hiệu
41    Phạm Thị Phương Khoa Ngữ văn
42    Nguyễn Phan Quang Khoa Lịch sử
43    Mỵ Vinh Quang Khoa Toán – Tin học
44    Lê Văn Sáu Khoa Lịch sử
45    Trịnh Sâm Khoa Ngữ văn
46    Trần Hữu Tá
Khoa Ngữ văn
47    Nguyễn Thành Thi Khoa Ngữ văn
48    Trần Văn Tấn
Khoa Toán – Tin học
49    Cao Minh Thì
Ban Giám hiệu
50    Lê Văn Tiến Khoa Toán – Tin học
51    Trần Thị Tửu
Khoa Hóa học
52    Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Toán – Tin học
53    Bùi Tường Trí
Khoa Toán – Tin học
54    Lương DuyTrung
Khoa Ngữ văn
55    Nguyễn Thanh Tùng Khoa Tiếng Anh
56    Cù Đình Tú Khoa Ngữ văn
57    Đoàn Thị ThuVân
Khoa Ngữ văn
58    Trương GiaVinh
Khoa Tiếng Nga
59    Lê Anh Vũ Khoa Toán – Tin học
60    Phan Huy Xu
Khoa Địa lí   
61    Lê Thu Yến
Khoa Ngữ văn