280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Đào Tạo
Thông báo TS ngành mới PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 6 2012 10:52

THÔNG BÁO

Ngày 29/5/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính thức ra Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT, giao cho Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học chính quy. Mã ngành: 52140208.

Ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh: Đào tạo giáo viên dạy bộ môn quốc phòng - anh ninh tại các trường phổ thông, thay cho ngành ghép các năm trước Trường tuyển sinh như: Giáo dục thể chất-GDQP hoặc Lịch sử - Giáo dục quốc phòng.

Ngành GDQP-AN sẽ tuyển sinh ngay trong năm học 2012-2013, lấy kết quả thi tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2012, khối thi A, A1, C, D1. chỉ tiêu: 120.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu