French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm 4 khoa CNTT nhận HB HK II
DS SV năm 4 khoa CNTT nhận HB HK II PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 7 2012 03:56
DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM 4 NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011-2012  -  KHOA CNTT
(Danh sách kèm theo Quyết định số …………/QĐ-ĐHSP ngày …..../…...…/2012)

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K34.103.001 Hà Thị Vân Anh 19.4.90 10.00 100 360.000 1800.000
2 K34.103.011 Nguyễn Lê Hiền Duyên 05.3.90 9.59 100 360.000 1800.000
3 K34.103.027 Hoàng Văn Lượng 12.8.89 10.00 100 360.000 1800.000
4 K34.103.028 Huỳnh Thị Thu Nga 10.6.90 9.41 100 360.000 1800.000
5 K34.103.044 Nguyễn Khánh Tài 18.01.90 10.00 100 360.000 1800.000
6 K34.103.045 Bùi Anh Tài 15.01.90 9.59 100 360.000 1800.000
7 K34.103.058 Hồ Thị Trâm 01.01.90 9.41 100 360.000 1800.000
8 K34.104.002 Nguyễn Hoàng An 01.01.90 10.00 83 300.000 1500.000
9 K34.104.004 Bùi Thị Ngọc Anh 20.8.90 9.44 90 360.000 1800.000
10 K34.104.014 Lê Thị Bích Diệu 01.10.90 10.00 85 300.000 1500.000
11 K34.104.016 Đoàn 27.2.90 10.00 82 300.000 1500.000
12 K34.104.042 Nguyễn Phi Khanh 05.12.90 10.00 90 360.000 1800.000
13 K34.104.045 Huỳnh Tú Khả 13.12.88 10.00 90 360.000 1800.000
14 K34.104.047 Hồ Nguyễn Huyền Linh 22.8.90 9.56 85 300.000 1500.000
15 K34.104.049 Nguyễn Thị Bích Ly 02.8.89 9.44 81 300.000 1500.000
16 K34.104.053 Ngô Văn Ngọc 11.12.90 9.56 80 300.000 1500.000
17 K34.104.057 Nguyễn Xuân Thảo Nhi 01.01.90 10.00 80 300.000 1500.000
18 K34.104.062 Nguyễn Thị Hoa Phượng 16.8.90 9.56 90 360.000 1800.000
19 K34.104.081 Hoàng Đình Nguyên Thảo 02.11.90 10.00 81 300.000 1500.000
20 K34.104.086 Nguyễn Thị Thảo Thuận 29.8.90 9.56 82 300.000 1500.000
21 K34.104.093 Đoàn Thị Minh Trang 05.02.90 9.56 81 300.000 1500.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...