French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm 4 Khoa Toán - Tin nhận HB HK II
DS SV năm 4 Khoa Toán - Tin nhận HB HK II PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 7 2012 04:05
DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM 4 NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011-2012  - KHOA TOÁN
(Danh sách kèm theo Quyết định số …………/QĐ-ĐHSP ngày …..../…...…/2012)

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K34.101.003 Trần Tuấn Anh 28.12.90 9.59 90 360.000 1800.000
2 K34.101.014 Mai Văn Duy 20.9.90 9.59 90 360.000 1800.000
3 K34.101.016 Đinh Văn Dương 26.7.90 10.00 92 360.000 1800.000
4 K34.101.021 Võ Thanh Hải 16.4.83 9.59 90 360.000 1800.000
5 K34.101.024 Lê Khắc Hiếu 06.01.90 10.00 90 360.000 1800.000
6 K34.101.027 Cao Văn Hoàng 18.3.81 9.59 90 360.000 1800.000
7 K34.101.028 Vũ Kim Hồng 05.02.90 9.59 90 360.000 1800.000
8 K34.101.029 Dương Thanh Huyền 14.11.90 9.59 91 360.000 1800.000
9 K34.101.046 Nguyễn Giang Tuyết Loan 24.03.90 9.59 90 360.000 1800.000
10 K34.101.049 Huỳnh Phương Nam 18.07.90 9.59 90 360.000 1800.000
11 K34.101.071 Nguyễn Duy Quang 11.8.90 10.00 90 360.000 1800.000
12 K34.101.072 Võ Văn Vinh Quang 13.8.90 10.00 90 360.000 1800.000
13 K34.101.079 Đỗ Thị Phương Thanh 28.9.90 10.00 90 360.000 1800.000
14 K34.101.085 Đinh Anh Thi 27.3.90 9.59 91 360.000 1800.000
15 K34.101.098 Phạm Văn Trí 19.01.90 10.00 90 360.000 1800.000
16 K34.101.109 Trần Hạnh Tường Vy 01.10.90 9.59 90 360.000 1800.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...