French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm 4 Khoa Ngữ Văn nhận HB HK II
DS SV năm 4 Khoa Ngữ Văn nhận HB HK II PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 7 2012 04:06
DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM 4 NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011-2012  -  KHOA VĂN
(Danh sách kèm theo Quyết định số …………/QĐ-ĐHSP ngày …..../…...…/2012)

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K34.601.009 Cao Thị Kim Dung 18.3.90 8.67 98 300.000 1500.000
2 K34.601.020 Phạm Hồng Thu Hằng 02.09.90 9.38 97 360.000 1800.000
3 K34.601.027 Lê Thị Hiệp 12.4.86 8.43 86 300.000 1500.000
4 K34.601.028 Hoàng Thị Minh Hoa 18.11.90 9.71 93 360.000 1800.000
5 K34.601.029 Bùi Thị Hồng 14.06.90 9.29 86 300.000 1500.000
6 K34.601.034 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25.8.90 9.29 97 360.000 1800.000
7 K34.601.043 Nguyễn Thị Hương Lan 25.10.89 8.57 87 300.000 1500.000
8 K34.601.054 Vũ Thị Khánh Ly 06.5.89 8.43 93 300.000 1500.000
9 K34.601.059 Lê Thị Trà My 04.12.89 8.67 85 300.000 1500.000
10 K34.601.060 Nguyễn Thị Lệ My 19.9.90 9.71 95 360.000 1800.000
11 K34.601.063 Phạm Kim Ngân 06.11.90 9.38 84 300.000 1500.000
12 K34.601.072 Nguyễn Thị Như Nguyện 06.10.90 8.43 95 300.000 1500.000
13 K34.601.076 Nguyễn Thị Nhung 12.4.90 8.90 95 300.000 1500.000
14 K34.601.082 Đinh Thị Nụ 22.7.90 8.43 84 300.000 1500.000
15 K34.601.100 Nguyễn Thị Thắng 03.08.90 8.76 90 300.000 1500.000
16 K34.601.104 Nguyễn Thị Hương Thảo 03.08.90 8.33 98 300.000 1500.000
17 K34.601.107 Trần Thị Thanh Thoa 22.06.90 8.33 98 300.000 1500.000
18 K34.601.110 Nguyễn Thị Thu Thủy 02.07.90 9.14 85 300.000 1500.000
19 K34.601.116 Trần Huỳnh Anh Thơ 07.5.90 9.71 98 360.000 1800.000
20 K34.601.117 Võ Thị Mỹ Thơ 22.11.90 8.43 90 300.000 1500.000
21 K34.601.121 Bùi Thị Minh Trang 03.05.90 8.67 90 300.000 1500.000
22 K34.601.124 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 10.4.90 9.38 93 360.000 1800.000
23 K34.601.129 Lê Thị Thanh Trúc 10.1.90 9.38 94 360.000 1800.000
24 K34.601.134 Nguyễn Ngọc Tố Uyên 20.9.90 8.43 96 300.000 1500.000
25 K34.606.007 Phạm Thị Ngọc Diễm 18.11.89 8.33 82 300.000 1500.000
26 K34.606.009 Phan Ánh Duyên 22.11.90 8.33 98 300.000 1500.000
27 K34.606.016 Nguyễn Thị Thu Hằng 20.8.90 8.57 82 300.000 1500.000
28 K34.606.018 Trần Ngọc Mỹ Hạnh 01.11.89 8.33 80 300.000 1500.000
29 K34.606.029 Trần Thị Lan Hương 15.10.90 8.19 92 300.000 1500.000
30 K34.606.034 Lỷ Ngọc Kiều 02.09.89 8.43 82 300.000 1500.000
31 K34.606.037 Võ Thị Mỹ Lan 22.5.89 8.19 82 300.000 1500.000
32 K34.606.038 Đào Thị Thùy Linh 21.07.90 8.19 82 300.000 1500.000
33 K34.606.039 Phạm Thị Long 10.7.88 8.19 82 300.000 1500.000
34 K34.606.045 Lê Thị Thu Ngân 12.12.90 8.57 82 300.000 1500.000
35 K34.606.052 Hồ Thị Xuân Nhung 18.5.89 8.43 82 300.000 1500.000
36 K34.606.060 Huỳnh Thị Hoàng Quyên 01.09.90 8.57 82 300.000 1500.000
37 K34.606.066 Nguyễn Thị Thái 30.7.90 8.24 88 300.000 1500.000
38 K34.606.067 Phạm Thị Thu Thảo 19.12.82 8.24 82 300.000 1500.000
39 K34.606.070 Nguyễn Thị Thủy 05.7.89 8.19 82 300.000 1500.000
40 K34.606.072 Nguyễn Thị Thương 14.4.90 8.33 82 300.000 1500.000
41 K34.607.008 Hứa Thị Bích Đến 20.10.89 9.00 82 300.000 1500.000
42 K34.607.016 Đặng Thị Hiền 23.4.87 9.19 94 360.000 1800.000
43 K34.607.028 Võ Thị Tuyết Linh 12.3.90 9.10 90 360.000 1800.000
44 K34.607.033 Đặng Bảo Ngọc 19.9.90 8.86 90 300.000 1500.000
45 K34.607.039 Tạ Thị Phương 20.10.90 8.90 78 240.000 1200.000
46 K34.607.042 Trần Thị Thanh 30.10.90 9.43 82 300.000 1500.000
47 K34.607.045 Nguyễn Thị Thảo 11.4.90 9.43 80 300.000 1500.000
48 K34.607.052 Hồ Thị Thùy Trang 1990 9.19 90 360.000 1800.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...