French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm 4 Khoa GDTH nhận HB học kì 2
DS SV năm 4 Khoa GDTH nhận HB học kì 2 PDF. In Email
Thứ bảy, 21 Tháng 7 2012 04:25
DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM 4 NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011-2012  -  KHOA GDTH
(Danh sách kèm theo Quyết định số …………/QĐ-ĐHSP ngày …..../…...…/2012)

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K33.901.091 Nguyễn Thị Từ 19.9.89 7.76 80 240.000 1200.000
2 K34.901.020 Lê Thị Thùy Dương 08.03.90 8.92 97 300.000 1500.000
3 K34.901.022 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 24.02.90 7.76 90 240.000 1200.000
4 K34.901.031 Mai Thị Thúy 10.10.90 7.92 90 240.000 1200.000
5 K34.901.037 Trần Thị Ngọc Hiền 29.12.90 8.68 95 300.000 1500.000
6 K34.901.038 Đặng Thị Diệu Hiền 07.10.85 7.76 88 240.000 1200.000
7 K34.901.040 Trần Mỹ Huỳnh Hoa 14.6.90 7.96 87 240.000 1200.000
8 K34.901.065 Võ Thị Như Nhi 04.02.89 8.56 98 300.000 1500.000
9 K34.901.073 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 08.09.89 8.08 83 300.000 1500.000
10 K34.901.085 Hồ Thị Phương Thảo 09.08.90 7.76 94 240.000 1200.000
11 K34.901.007 Nguyễn Thị Vân Anh 29.12.89 8.88 97 300.000 1500.000
12 K34.901.023 Đặng Ngọc Hân 04.11.88 9.32 99 360.000 1800.000
13 K34.901.025 Cao Thị Thúy Hằng 05.05.90 7.96 85 240.000 1200.000
14 K34.901.043 Lê Thị Thu Hương 29.03.90 8.12 91 300.000 1500.000
15 K34.901.044 Nguyễn Thị Thanh Hương 09.12.89 8.04 97 300.000 1500.000
16 K34.901.047 Vũ Thị Kiều 06.06.89 8.04 91 300.000 1500.000
17 K34.901.049 Đặng Thị Liên 20.09.90 8.24 89 300.000 1500.000
18 K34.901.057 Hồ Thị Thủy Ngân 26.112.88 7.76 88 240.000 1200.000
19 K34.901.082 Đặng Thị Mai Thanh 04.01.90 9.04 100 360.000 1800.000
20 K34.901.102 Bùi Thị Tuyết Trinh 05.12.90 8.00 100 300.000 1500.000
21 K34.901.112 Nguyễn Thị Thảo Vy 05.06.90 8.44 97 300.000 1500.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...