French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm 4 Khoa Lịch sử nhận HB học kì 2
DS SV năm 4 Khoa Lịch sử nhận HB học kì 2 PDF. In Email
Thứ bảy, 21 Tháng 7 2012 04:28
DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM 4 NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011-2012  -  KHOA LỊCH SỬ
(Danh sách kèm theo Quyết định số …………/QĐ-ĐHSP ngày …..../…...…/2012)

STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K34.602.001 Nguyễn Thị Ngọc An 22.02.84 9.43 87 300.000 1500.000
2 K34.602.005 Nguyễn Văn Bản 05.08.85 9.10 88 300.000 1500.000
3 K34.602.018 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 22.10.89 9.52 89 300.000 1500.000
4 K34.602.050 Nguyễn Thị Hồng Linh 16.01.90 8.95 88 300.000 1500.000
5 K34.602.051 Nguyễn Thị Trúc Linh 23.07.90 9.00 88 300.000 1500.000
6 K34.602.069 Trần Hồng Quang 27.11.90 9.14 89 300.000 1500.000
7 K34.602.076 Huỳnh Phương Thắng 25.10.90 9.14 89 300.000 1500.000
8 K34.602.078 Lương Ngọc Thành 15.06.90 9.38 89 300.000 1500.000
9 K34.602.088 Đỗ Thị Thanh Toàn 19.05.90 9.05 86 300.000 1500.000
10 K34.602.090 Lê Thị Trang 06.05.89 9.14 89 300.000 1500.000
11 K34.602.093 Nguyễn Thế Trường 18.08.90 8.81 89 300.000 1500.000
12 K34.602.003 Đậu Thị Anh 23.01.90 8.76 91 300.000 1500.000
13 K34.602.004 Đinh Thị Nguyệt Ánh 24.11.90 9.24 94 360.000 1800.000
14 K34.602.061 Nguyễn Thị Nhung 12.12.90 9.00 84 300.000 1500.000
15 K34.602.063 Lê Thị Kim Oanh 03.02.90 9.81 84 300.000 1500.000
16 K34.602.081 Lê Thị Thúy 27.07.90 8.81 83 300.000 1500.000
17 K34.602.084 Đặng Thị Thịnh 01.08.90 9.38 96 360.000 1800.000
18 K34.602.094 Huỳnh Thanh Tuấn 15.12.90 9.71 93 360.000 1800.000
19 K34.608.038 Hồ Ngọc Diễm Thanh 01.04.89 9.36 83 300.000 1500.000
20 K34.608.042 Ngô Trường Thọ 05.01.90 9.00 94 360.000 1800.000
21 K34.608.049 Bùi Thị Trang 24.04.90 9.18 84 300.000 1500.000
22 K34.608.053 Trần Đức Tuân 20.01.90 9.27 96 360.000 1800.000
23 K34.608.031 Nguyễn Hồng Nhung 11.06.90 9.27 90 360.000 1800.000
24 K34.608.041 Nguyễn Trần Ngọc Thiện 24.08.90 9.27 96 360.000 1800.000
25 K34.608.051 Trịnh Minh Trí 14.06.90 9.36 96 360.000 1800.000
26 K34.610.016 Lê Minh Hiếu 02.09.88 9.59 95 360.000 1800.000
27 K34.610.023 Nguyễn Thanh Hòa 28.03.90 10.00 97 360.000 1800.000
28 K34.610.027 Cao Thị Huế 22.10.90 10.00 86 300.000 1500.000
29 K34.610.033 Lê Quang Kháng 12.10.88 10.00 98 360.000 1800.000
30 K34.610.045 Nguyễn Văn Lương 13.07.88 10.00 98 360.000 1800.000
31 K34.610.073 Tạ Thị Thêu 18.12.90 9.59 84 300.000 1500.000
32 K34.610.078 Đỗ Thị Hoài Thương 06.10.89 8.82 91 300.000 1500.000
33 K34.610.080 Lê Thị Thương 10.01.88 9.41 83 300.000 1500.000
34 K34.610.088 Nguyễn Văn 03.07.89 9.59 92 360.000 1800.000
35 K34.610.015 Nguyễn Thị Thanh Hải 23.08.81 10.00 94 360.000 1800.000
36 K34.610.031 Nguyễn Thị Hương 15.08.90 9.59 92 360.000 1800.000
37 K34.610.037 Dương Thị Thanh Lan 01.06.90 10.00 94 360.000 1800.000
38 K34.610.072 Đặng Thị Thảo 21.07.89 9.12 92 360.000 1800.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...