Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm I khoa Lịch sử nhận HB HK I
DS SV năm I khoa Lịch sử nhận HB HK I PDF Print E-mail
Tuesday, 14 August 2012 14:45
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01Khoa Lịch sử (năm học 2011-2012 )Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Ngô Thị An K37.602.003 3.23 84 300000 1500000
2 Trần Thị Nguyệt Ánh K37.602.006 3.4 73 240000 1200000
3 Đinh Thị Minh Chóch K37.602.012 3.2 74 240000 1200000
4 Hoàng Thị Duyên K37.602.017 3.17 74 240000 1200000
5 Nguyễn Văn Hải K37.602.027 3.17 72 240000 1200000
6 Lê Thị Hồng K37.602.032 3.27 72 240000 1200000
7 Nguyễn Tiến Hùng K37.602.037 3.3 72 240000 1200000
8 Trần Thị Hương K37.602.039 3.13 84 240000 1200000
9 Đào Thị Thúy Kiều K37.602.044 3.17 74 240000 1200000
10 Tiêu Thị Bích Lan K37.602.045 3.17 73 240000 1200000
11 Nguyễn Thị Kim Lan K37.602.046 3.33 74 240000 1200000
12 Hoàng Thị Liên K37.602.047 3.23 72 240000 1200000
13 Mai Thị Kiều Liên K37.602.048 3.63 84 300000 1500000
14 Trương Thị Liên K37.602.049 3.4 72 240000 1200000
15 Phạm Thị K37.602.055 3.13 82 240000 1200000
16 Đinh Thị Lương K37.602.056 3.1 80 240000 1200000
17 Nguyễn Thị Ngân K37.602.059 3.27 72 240000 1200000
18 Triệu Mỹ Ngọc K37.602.065 3.23 80 300000 1500000
19 Lê Thiện Tâm K37.602.085 3.2 72 240000 1200000
20 Hồ Minh Thành K37.602.087 3.3 84 300000 1500000
21 Lâm Thị Phương Thảo K37.602.089 3.4 80 300000 1500000
22 Cao Thị Thu K37.602.090 3.47 82 300000 1500000
23 Nguyễn Thu Thủy K37.602.093 3.2 74 240000 1200000
24 Nguyễn Thị Thùy Trang K37.602.104 3.4 85 300000 1500000
25 Quảng Đại Truyền K37.602.109 3.17 72 240000 1200000
26 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền K37.602.115 3.13 72 240000 1200000
27 Lê Minh Ý K37.602.123 3.13 72 240000 1200000
28 Vạn Thị Như Ý K37.602.124 3.13 74 240000 1200000
29 Nguyễn Thanh Hậu K37.608.012 3.26 87 300000 1500000
30 Trần Thị Ngọc Hồng K37.608.018 3.45 90 300000 1500000
31 Nguyễn Thị Thanh Huyền K37.608.019 3.18 77 240000 1200000
32 Tô Thùy Linh K37.608.029 3.03 79 240000 1200000
33 Lê Thị Tuyết Nhi K37.608.043 3.29 82 300000 1500000
34 Trần Thị Mai Phương K37.608.052 3.18 77 240000 1200000
35 Thân Thị Ánh Phượng K37.608.056 3.18 77 240000 1200000
36 Đỗ Thị Thắm K37.608.060 3.03 90 240000 1200000
37 Lê Thị Thu Thảo K37.608.062 3.03 81 240000 1200000
38 Lê Thuần Thu Thảo K37.608.063 3.08 77 240000 1200000
39 Đoàn Anh Thư K37.608.069 3.13 77 240000 1200000
40 Trần Anh Thư K37.608.070 3.08 82 240000 1200000
41 Đào Trần Huyền Trân K37.608.079 3.24 80 300000 1500000
42 Lăng Thục Vân K37.608.083 3.24 85 300000 1500000
43 Nguyễn Thị Phương Vy K37.608.085 3.24 82 300000 1500000
44 Phan Thị Thu Hiền K37.610.002 3.35 84 300000 1500000
45 Phan Thị Mỹ Liên K37.610.004 2.98 74 240000 1200000
46 Trần Thị Hằng Nga K37.610.005 3.03 84 240000 1200000
47 Nguyễn Hồng Quang K37.610.007 3.15 84 240000 1200000
48 Vũ Thị Kiều Linh K37.610.024 3.3 84 300000 1500000
49 Trịnh Thị Như K37.610.025 2.98 74 240000 1200000
50 Nguyễn Thị Kim Thủy K37.610.036 2.95 74 240000 1200000
51 Nguyễn Thị Thơm K37.610.040 3.05 84 240000 1200000
52 Nguyễn Thế Trung K37.610.042 2.93 84 240000 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...