Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm I khoa TL-GD nhận HB HK I
DS SV năm I khoa TL-GD nhận HB HK I PDF 打印 E-mail
周二, 2012年 08月 14日 14:49
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01Khoa Tâm lí - Giáo dục (năm học 2011-2012 )Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Lã Thị Duyên Anh K37.609.002 3.14 82 240000 1200000
2 Phạm Thị Ngọc Dưỡng K37.609.011 2.93 90 240000 1200000
3 Lê Diễm My K37.609.019 3.11 81 240000 1200000
4 Đoàn Thị Tuyết Nhung K37.609.023 3 80 240000 1200000
5 Lê Hoài Châu Thế Oanh K37.609.024 2.82 80 240000 1200000
6 Lô Bích Phượng K37.609.026 2.82 82 240000 1200000
7 Đinh Thị Kim Xuyến K37.609.039 3.43 83 300000 1500000
8 Trương Nguyễn Hoài An K37.609.040 3.11 80 240000 1200000
9 Trần Thị Thùy Dương K37.609.043 3.11 80 240000 1200000
10 Lê Thị Diễm Huyền K37.609.048 3.21 83 300000 1500000
11 Lê Nghiêm Khánh Ngọc K37.609.061 2.93 80 240000 1200000
12 Hồ Thị Thanh Nguyên K37.609.062 3.14 95 240000 1200000
13 Đỗ Minh Phụng K37.609.068 3.36 83 300000 1500000
14 Đoàn Thị Phượng K37.609.071 3.25 83 300000 1500000
15 Trương Thị Lệ Thủy K37.609.085 2.89 82 240000 1200000
16 Dương Thị Anh Thư K37.609.089 3.04 82 240000 1200000
17 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên K37.609.090 2.86 79 240000 1200000
18 Nguyễn Thị Kiều Trang K37.609.091 2.79 80 240000 1200000
19 Nguyễn Xuân Phương Trinh K37.609.094 3.25 91 300000 1500000
20 Kim Trọng K37.609.096 2.89 90 240000 1200000
21 Nguyễn Thị Ngọc Anh K37.611.001 2.62 78 240000 1200000
22 Đỗ Thị Hồng Diễm K37.611.004 2.85 77 240000 1200000
23 Nguyễn Trung Hiếu K37.611.015 2.96 82 240000 1200000
24 Lê Thị Lan K37.611.026 2.85 78 240000 1200000
25 Phạm Thị Thu Lan K37.611.027 3.04 77 240000 1200000
26 Nguyễn Vương Tự Lập K37.611.028 2.69 79 240000 1200000
27 Nguyễn Bình Nguyên Lộc K37.611.033 3.08 87 240000 1200000
28 Huỳnh Thị Trúc Ly K37.611.035 2.5 71 240000 1200000
29 Đinh Thị Minh Phương K37.611.043 2.5 78 240000 1200000
30 Trần Lý Ngọc Thanh K37.611.046 2.81 77 240000 1200000
31 Vũ Thị Duyên K37.611.065 2.77 86 240000 1200000
32 Nguyễn Thị Xuân Đào K37.611.068 2.88 82 240000 1200000
33 Đinh Thị Sao Ly K37.611.083 2.77 71 240000 1200000
34 Huỳnh Vũ Phước Minh K37.611.085 3.19 74 240000 1200000
35 Nguyễn Thị Bích Nga K37.611.086 3.08 78 240000 1200000
36 Nguyễn Trọng Nhân K37.611.094 3.12 87 240000 1200000
37 Vũ Minh Nhật K37.611.095 3.04 72 240000 1200000
38 Võ Thị Ý Nhi K37.611.096 3.12 85 240000 1200000
39 Cao Thủy Phương Thanh K37.611.103 2.77 82 240000 1200000
40 Nguyễn Lê Phương Thảo K37.611.105 3.12 71 240000 1200000
41 Đoàn Minh Trọng K37.611.116 2.88 77 240000 1200000
42 Trần Thị Hoài Viển K37.611.122 3 78 240000 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...