Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm I khoa Tiếng Trung nhận HB HK I
DS SV năm I khoa Tiếng Trung nhận HB HK I PDF 打印 E-mail
周二, 2012年 08月 14日 14:55
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01
Khoa Tiếng Trung (năm học 2011-2012 )
Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012
STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Quang Trí Hải K37.704.006 3.11 90 240000 1200000
2 Lý Trấn Hải K37.704.007 3.03 80 240000 1200000
3 Trần Hùng K37.704.010 3.13 80 240000 1200000
4 Khúc Thoại My K37.704.015 3.29 79 240000 1200000
5 Giềng Hộ Phón K37.704.017 3.03 80 240000 1200000
6 Vương Kim Anh K37.754.002 2.95 81 240000 1200000
7 Hàng Ái Ân K37.754.003 2.95 88 240000 1200000
8 Châu Thi Bối K37.754.005 2.95 82 240000 1200000
9 Phùng Tiến Đạt K37.754.015 2.9 87 240000 1200000
10 Hỷ Như Đào K37.754.016 3 86 240000 1200000
11 Chí Lỷ Kín K37.754.022 3.13 81 240000 1200000
12 Châu Gia Lệ K37.754.027 2.98 88 240000 1200000
13 Nguyễn Thị K37.754.074 3.17 94 240000 1200000
14 Huỳnh Thế Quyền K37.754.048 3.08 78 240000 1200000
15 La Thúy Tâm K37.754.050 2.85 87 240000 1200000
16 Diệp Bội Thanh K37.754.053 2.85 80 240000 1200000
17 Huỳnh Liễu Đào K37.754.066 2.85 82 240000 1200000
18 Mành Nguyễn Xuân K37.754.067 2.85 79 240000 1200000
19 Nguyễn Thị Linh K37.754.070 2.95 82 240000 1200000
20 Lâm Ngọc Linh K37.754.071 3.13 84 240000 1200000
21 Trương Gia Mẫn K37.754.075 3.33 90 300000 1500000
22 Khâu Bảo Nghi K37.754.082 2.98 82 240000 1200000
23 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên K37.754.083 3.2 79 240000 1200000
24 Lương Ngọc Phương K37.754.086 2.95 90 240000 1200000
25 Tsú Kim Yến K37.754.098 3.1 79 240000 1200000
26 Huỳnh Kim Yến K37.754.099 3.18 89 240000 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...