Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 35 Năm học 2011 - 2012 Học bổng HK II năm học 2011 - 2012 SV K35 Khoa Ngữ văn
Học bổng HK II năm học 2011 - 2012 SV K35 Khoa Ngữ văn PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 23 Octobre 2012 04:14
DANH SÁCH SINH VIÊN K35 NHẬN HỌC BỔNG HK 2
Khoa Ngữ văn (năm học 2011 - 2012)
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19/10/2012
STT Họ và tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Chu Thị Anh K35.601.003 7.74 98 240,000 1,200,000
2 Nguyễn Thị K35.601.005 7.67 82 240,000 1,200,000
3 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm K35.601.009 7.63 82 240,000 1,200,000
4 Lê Thị Kim Cương K35.601.012 7.78 98 240,000 1,200,000
5 Phạm Thị Đào K35.601.017 7.59 98 240,000 1,200,000
6 Lê Thị Ngọc Hân K35.601.019 7.63 85 240,000 1,200,000
7 Đoàn Thị Ánh Hồng K35.601.027 7.78 98 240,000 1,200,000
8 Hoàng Thị Khánh Huyền K35.601.034 7.59 98 240,000 1,200,000
9 Nguyễn Thị Lan K35.601.039 7.56 88 240,000 1,200,000
10 Huỳnh Vĩnh Lộc K35.601.044 7.78 98 240,000 1,200,000
11 Đồng Thị Hoàng Ly K35.601.047 7.63 88 240,000 1,200,000
12 Nguyễn Thị K35.601.048 7.59 82 240,000 1,200,000
13 Nguyễn Thị Thu Nga K35.601.059 8.41 100 300,000 1,500,000
14 Lê Thị Ngân K35.601.063 7.85 100 240,000 1,200,000
15 Nguyễn Thị Thái Nguyên K35.601.064 8.04 94 300,000 1,500,000
16 Phạm Thị Hồng Phương K35.601.075 8.63 100 300,000 1,500,000
17 Hoàng Thị Ngọc Thu K35.601.083 7.85 90 240,000 1,200,000
18 Nguyễn Thị Thanh Thúy K35.601.085 7.67 100 240,000 1,200,000
19 Nguyễn Thị Thư K35.601.086 7.63 84 240,000 1,200,000
20 Trần Xuân Trường K35.601.099 7.63 95 240,000 1,200,000
21 Lê Thị Tuyết K35.601.103 7.70 94 240,000 1,200,000
22 Nguyễn Thị Cẩm K35.601.104 8.11 98 300,000 1,500,000
23 Nguyễn Vũ Phương Uyên K35.601.105 8.04 100 300,000 1,500,000
24 Tô Thị Ngọc K35.601.065 7.52 88 240,000 1,200,000
25 Vũ Tú Anh K35.607.002 7.29 75 240,000 1,200,000
26 Nguyễn Anh Duy K35.607.006 7.43 78 240,000 1,200,000
27 Hứa Thị Thu Hương K35.607.015 7.43 80 240,000 1,200,000
28 Phạm Huỳnh Đăng Khoa K35.607.017 7.71 76 240,000 1,200,000
29 Nguyễn Thị Tuyết Sương K35.607.029 7.24 79 240,000 1,200,000
30 Đỗ Thanh Thảo K35.607.030 7.29 82 240,000 1,200,000
31 Nguyễn Thị Thương K35.607.034 7.33 80 240,000 1,200,000
32 Lê Huyền Trang K35.607.036 7.29 75 240,000 1,200,000
33 Tào Thị Trang K35.607.037 7.24 80 240,000 1,200,000
34 Võ Thị Xuân Trọn K35.607.042 7.38 77 240,000 1,200,000
35 Trần Quốc Trung K35.607.043 7.33 80 240,000 1,200,000
36 Vũ Thị Kim Dung K35.606.005 8.05 92 300,000 1,500,000
37 Từ Thị Mỹ Hạnh K35.606.015 8.62 100 300,000 1,500,000
38 Nguyễn Thị Hoa K35.606.021 7.76 82 240,000 1,200,000
39 Lê Thị Thu Hường K35.606.023 7.62 92 240,000 1,200,000
40 Hà Thị Ngân K35.606.032 8.43 91 300,000 1,500,000
41 Huỳnh Thị Kim Ngân K35.606.033 7.76 92 240,000 1,200,000
42 Đặng Ngọc Ngận K35.606.035 8.48 100 300,000 1,500,000
43 Nguyễn Thị Tuyết Nhung K35.606.038 8.48 93 300,000 1,500,000
44 Bùi Thị Trúc Phương K35.606.044 7.67 94 240,000 1,200,000
45 Trần Thị Thu K35.606.054 8.05 86 300,000 1,500,000
46 Đoàn Thị Tuyết Trinh K35.606.058 7.62 100 240,000 1,200,000
47 Bùi Đình Trường K35.606.059 7.62 88 240,000 1,200,000
48 Hoàng Thị Cẩm Vân K35.606.061 7.67 82 240,000 1,200,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...