280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Đào Tạo
Kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2012-2013 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 11 2012 10:57

Xem và tải về tại đây (biểu mẫu đính kèm)

Lưu ý: Sinh viên hệ tín chỉ K36, K37, K38 và sinh viên hệ niên chế học trả nợ cùng sinh viên hệ tín chỉ xem thông báo và lịch thi tại trang online.hcmup.edu.vn với tài khoản mặc định; tên đăng nhập và mật khẩu mặc định là mã số sinh viên Kxx.yyy.zzz (ví dụ : K34.101.009)

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu