French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 38 Năm học 2012 - 2013 Danh sách SV K 38 Khoa Tiếng Trung nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013
Danh sách SV K 38 Khoa Tiếng Trung nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 PDF. In Email
Thứ ba, 28 Tháng 5 2013 03:44
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Số Tiền HB STK
1 K38.704.013 Lưu Kết Vấn 3.24 83 2625000
2 K38.704.009 Giang Thể Quân 2.97 75 2100000
3 K38.754.030 Hứa Hoàn Nghi 3.45 81 2625000
4 K38.754.096 Nguyễn Thúy Linh 3.47 76 2100000
5 K38.754.011 Hà Gia Hân 3.25 78 2100000
6 K38.754.009 Thái Thanh Duy 3.15 88 2100000
7 K38.754.026 Huỳnh Thục Mẫn 3.15 79 2100000
8 K38.754.036 Trần Dĩnh Oanh 3.15 84 2100000
9 K38.754.085 Lồ Kim Hồng 3.15 80 2100000
10 K38.754.187 Lâm Thị Kim Việt 3.13 85 2100000
11 K38.754.192 Tạ Mẫn Yến 3.13 82 2100000
12 K38.754.006 Đinh Tiến Cường 3.1 90 2100000
13 K38.754.118 Dư Hoàng Ngọc 3.1 82 2100000
14 K38.754.160 Lưu Xuân Thảo 3.1 94 2100000
15 K38.754.146 Quách Thục Quyên 3.08 74 2100000
16 K38.754.150 Mã Trúc Quỳnh 3.08 75 2100000
17 K38.754.158 Hoàng Ngọc Đan Thanh 3.08 74 2100000
18 K38.754.032 Đặng Lưu Kim Ngọc 3.05 79 2100000
19 K38.754.170 Nguyễn Thị Phương Trâm 3.05 85 2100000
20 K38.754.025 Châu Thiện Lưong 3.03 91 2100000
21 K38.754.177 Phạm Đoàn Phương Uyên 3.03 77 2100000
22 K38.754.077 Đặng Thị Hồng Hạnh 3 81 2100000
23 K38.754.176 Phan Nguyệt Tường 3 82 2100000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...