Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 36 Năm học 2012 - 2013 Danh sách SV K 36 Khoa Tiếng Anh nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013
Danh sách SV K 36 Khoa Tiếng Anh nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 PDF 打印 E-mail
周一, 2013年 06月 10日 16:12
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Số Tiền HB STK
1 K36.701.077 Đào Thị Minh Thư 3.68 90 3150000
2 K36.701.066 Nguyễn Thị Thanh Tâm 3.66 90 3150000
3 K36.701.022 Phạm Thị Khải Hòan 3.63 90 3150000
4 K36.701.061 Lý Trương Thanh Quế 3.47 85 2625000
5 K36.701.006 Trần Nguyễn Trí Dũng 3.45 88 2625000
6 K36.701.045 Trần Nguyễn Trinh Nguyên 3.45 84 2625000
7 K36.701.052 Trần Văn Ninh 3.45 81 2625000
8 K36.701.035 Trần Hải Đăng 3.42 84 2625000
9 K36.701.067 Phạm Ngọc Diệu Tâm 3.39 86 2625000
10 K36.701.003 Nguyễn Thị Ngọc Châu 3.38 83 2625000
11 K36.701.038 Trần Thị Kim Ngân 3.38 81 2625000
12 K35.701.001 Phạm Huỳnh Vân An 3.34 94 2625000
13 K36.751.034 Lê Trần Vinh Hiển 3.8 95 3150000
14 K36.751.004 Ngô Thúy Vân Anh 3.6 82 2625000
15 K36.751.036 Nguyễn Trọng Hoàng 3.5 89 2625000
16 K36.751.045 Nguyễn An Khương 3.43 82 2625000
17 K36.751.057 Trần Thị Ngọc Mai 3.43 91 2625000
18 K36.751.089 Nguyễn Thụy Thu Thảo 3.43 91 2625000
19 K36.751.115 Nguyễn Thanh Trúc 3.37 80 2625000
20 K36.751.065 Nguyễn Tú Nguyên 3.31 90 2625000
21 K36.751.019 Dương Chí Dũng 3.3 85 2625000
22 K36.751.066 Nguyễn Đỗ Thành Nguyện 3.3 86 2625000
23 K36.751.069 Ngô Trần Lan Như 3.3 87 2625000
24 K36.751.071 Vũ Minh Đức 3.3 85 2625000
25 K36.751.074 Trương Nguyễn Cát Phương 3.3 82 2625000
26 K36.751.119 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết 3.3 86 2625000
27 K36.751.041 Nguyễn Mạnh Khang 3.29 80 2625000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...