Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Trung tâm vùng ĐHNN, ĐH Huế Dự thảo báo cáo chiến lược Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy
Dự thảo báo cáo chiến lược Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 12 2013 09:29

Dự thảo bản báo cáo chiến lược Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy theo Đề án NNQG 2020 được xây dựng bởi trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Huế

Tải về bản báo cáo chiến lược đầy đủ tại đây

 


 Thống kê truy cập 

00017477

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020