Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Trung tâm vùng ĐHNN, ĐH Đà Nẵng Dự thảo báo cáo chiến lược ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ
Dự thảo báo cáo chiến lược ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 12 2013 09:32

Dự thảo bản báo cáo chiến lược ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ được xây dựng bởi Nhóm VietCALL và trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng.

Tải về bản báo cáo chiến lược đầy đủ tại đây

 


 Thống kê truy cập 

00017477

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020