Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Hội thảo Khoa học Tin tức Sự kiện Hội thảo “Định hướng chiến lược công tác khảo thí của Đề án Ngoại ngữ 2020”
Hội thảo “Định hướng chiến lược công tác khảo thí của Đề án Ngoại ngữ 2020”

Hội thảo Là Trung tâm vùng đầu tiên đăng cai phối hợp với Đề án Ngoại ngữ 2020 tổ chức Hội thảo chiến lược về công tác khảo thí, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quy tụ lãnh đạo và chuyên gia các Trung tâm vùng và một số đơn vị trọng điểm để tham mưu cho lãnh đạo Ban quản lý Đề án về lĩnh vực quan trọng này. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ 2020 đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã nhất trí ưu tiên nguồn lực quan trọng cho việc tiếp tục xây dựng khung chính sách, định dạng đề thi cho mọi trình độ và tiến tới chuẩn bị các chương trình tập huấn cho hoạt động khảo thí.  Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, với năng lực và cam kết tập trung cho hoạt động nghiên cứu  sẽ là đơn vị điều phối, huy động trí tuệ của các trường đại học lớn, có năng lực trong nhiều lĩnh vực liên quan để nghiên cứu đề xuất chiến lược khảo thí. Hội nghị nhất trí áp dụng các bước lộ trình theo hướng “vòng xoáy trôn ốc” từ nay đến năm 2015.

Tiếp theo Hội thảo chiến lược này, các Trung tâm vùng sẽ phối hợp chặt chẽ với Đề án Ngoại ngữ triển khai các hội thảo chiến lược. Hội thảo tiếp theo về chiến lược ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ sẽ được tổ chức tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng.

Nguồn: dean2020.moet.gov.vn

 


 Thống kê truy cập 

00017477

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020