Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Hội thảo Khoa học Tin tức Sự kiện Seminar Dẫn nhập ngôn ngữ học ngữ liệu: Ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ
Seminar Dẫn nhập ngôn ngữ học ngữ liệu: Ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ

Seminar Dẫn nhập ngôn ngữ học ngữ liệu: Ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ

Diễn giả: Assoc.Professor Michael Barlow, Trường ĐH Auckland, New Zealand

Thời gian : 08:00 - Thứ năm, 19 Tháng Sáu 2014

Địa điểm : Phòng họp C

Thành phần tham dự : Ban Giám hiệu, Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học + thư mời

 


 Thống kê truy cập 

00017477

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020