Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Hội thảo Khoa học Tin tức Sự kiện Thông báo Hội thảo: "Tập huấn triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường theo lộ trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020" (22/10/2014)
Thông báo Hội thảo: "Tập huấn triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường theo lộ trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020" (22/10/2014)

Hội thảo khoa học "Tập huấn triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường theo lộ trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020" năm 2014 là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ công tác tại các trường đại học trong cả nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai Chương trình tiếng Anh tăng cường (TATC) cho đối tượng sinh viên không chuyên ngữ trong các cơ sở đào tạo đại học. Bên cạnh đó, Hội thảo tập huấn cách thiết kế và thẩm định chương trình nói chung và chương trình TATC cho đối tượng sinh viên không chuyên ngữ trong các cơ sở đào tạo đại học nói riêng.

Xem chi tiết thông báo về Hội thảo tại đây

 


 Thống kê truy cập 

00017477

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020