Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Bồi dưỡng Năng lực Ngoại ngữ Giảng viên Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực iếng Anh (20/04/2015)
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực iếng Anh (20/04/2015)

Thực hiện kế hoạch của Đề án NNQG 2020,  Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh như sau:

1. Thời gian tổ chức: Chủ nhật, ngày 10/5/2015

  • Sáng: có mặt lúc 7h00, thi các môn Nghe, Đọc, Viết, Sử dụng tiếng Anh
  • Chiều: có mặt lúc 13h00, thi môn Nói

2. Địa điểm tập trung: Dãy C, lầu 3, phòng C307

3. Đối tượng:

- Học viên của các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên của trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

- Các cán bộ, giảng viên, giáo viên trong trường có nhu cầu tham gia dự thi.

4. Cách thức đăng ký, điều kiện được miễn lệ phí thi

- Các học viên của các lớp bồi dưỡng của trường không phải đăng ký và không phải đóng lệ phí thi.

- Các cán bộ, giảng viên, giáo viên trong trường không phải là học viên các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2014 có thể đăng ký và đóng lệ phí thi 500.000VNĐ/1 người và sẽ được thanh toán lệ phí thi nếu đạt chuẩn theo quy định.

- Thời hạn đăng ký: từ ngày 15/4/2015 đến ngày 25/4/2015.

- Địa điểm đăng ký: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng A201, trường ĐH Sư phạm TP.HCM

- Tham khảo định dạng đề thi tại website:

http://phongkhaothi.hcmup.edu.vn/ hoặc http://dean2020.hcmup.edu.vn/

5. Phân công thực hiện

- Ban Đề án và phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: làm đầu mối tổ chức kỳ thi.

- Phòng Đào tạo: cấp các phòng thi theo số lượng đề nghị và thông báo nghỉ học cho các lớp học tại phòng tổ chức thi.

- Phòng Quản trị thiết bị: làm vệ sinh và kiểm tra đảm bảo hệ thống điện, âm thanh, cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi; Mở cửa các phòng thi, phòng Hội đồng; Cử người trực điện và có phương án đề phòng mất điện trong ngày thi.

- Phòng Thanh tra đào tạo: thực hiện nhiệm vụ thanh tra kỳ thi theo quy định.

- Các phòng ban, các khoa: thông báo cho các cán bộ, giảng viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng tham gia thi nghiêm túc, đầy đủ. Khuyến khích các cán bộ, giảng viên, giáo viên khác tham gia thi đánh giá năng lực để có kế hoạch bồi dưỡng.

 


 Thống kê truy cập 

00017477

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020